Twoja wizytówka

Polecamy !!!

Szkolenia i formularze epuapPrzejdź do strony:

szkoleniaiformularzeepuap.pl

Brałem udział w różnych szkoleniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w charakterze wykładowcy, na szkoleniach z obsługi platformy ePUAP. Prowadzę szkolenia z obsługi platformy jak i szkolenia dla informatyków z budowy formularzy na ePUAP. Tworzę również formularze na platformę ePUAP oraz wykonuję wzory dokumentów elektronicznych do publikacji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Mam wiele wzorów już opublikowanych w CRD. Pomagam urzędom we wdrażaniu platformy ePUAP.