Twoja wizytówka

Polecamy !!!

Pakowanie i czekoladaPrzejdź do strony:

sacmi.com.pl

Sacmi Packaging & Chocolate stanowi grupę firm obecnych już od 20 lat na międzynarodowym rynku. Grupa SACMI Packaging& Chocolate zaistniała w efekcie połączenia firm OPM, FIMA, Carle&Montanari.Zasadniczym obszarem działalności grupy jest branża pakowania. Mieści w sobie ona kompletną realizację linii pakujących, które znajdują zastosowanie w sektorze spożywczym od planowania począwszy, poprzez produkowanie, przywóz, aż po wprawnie funkcjonującą obsługę serwisową. Linie te mieszczą w sobie maszyny wykonujące pakowania w miękkie folie, całe zmechanizowane technologie dostarczania produktu czy technologie automatycznego pakowania kartonowego. Wszechstronność pracujących tu ludzi i ich przygotowanie zawodowe oraz dostępność całej gamy urządzeń specjalistycznych oferowanych w ramach grupy gwarantuje, już na szczeblu przygotowywania, utworzenie linii pakujących zupełnie zautomatyzowanych i w pełni dostosowanych do odrębnych potrzeb występujących aplikacji.Równie ważną częścią działalności Sacmi jest konstruowanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych do wytwarzania czekolady. Tutaj na skutek połączenia działań w tych dwóch częściach działalności Klient od tego samego dystrybutora uzyskać może zautomatyzowaną linię produkcyjną, gdzie wykończony produkt zostaje skierowany prosto do linii pakowania i już jako kompletny może dotrzeć na półkę sklepową.Współdziałając z takimi przedsiębiorstwami jak RECORD SPA, BW Flexible oraz Profitech oddział Sacmi Packaging& Chocolate Sp. z o.o. na terenie Polski oferuje zainteresowanym nabywcom również kompletne pionowe linie pakujące oraz uniwersalne maszyny do średnich wydajności typu flowpack.Firma kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość proponowanych produktów i sprawny serwis, który ma zagwarantować w przypadku awarii minimalny przestój maszyn, a tym samym zminimalizować potencjalne straty z tego tytułu.