Twoja wizytówka

Polecamy !!!

FinancialCraftPrzejdź do strony:

financialcraft.pl/

Nasze usługi dzielimy na następujące linie produktowe:Wycena – obejmująca oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, zcp, w tym spółki kapitałowej lub osobowej, różnego rodzaju aktywów od niematerialnych po finansowe, takie jak wierzytelności portfelowe czy instrumenty pochodne.Fuzje i przejęcia, gdzie zapewniamy szereg usług wsparcia w procesie łączenia i przejmowania podmiotów gospodarczych, m.in. due diligence i pozyskanie inwestora.Restrukturyzacja, tj. opracowanie i wdrożenie planu naprawczego przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym pomoc przy negocjacjach z wierzycielami. Analizy i doradztwo strategiczne, dotyczące specjalistycznych opracowań i projektów, dostosowanych do wymagań określonego podmiotu lub regulacji prawnych.Usługi rachunkowości w zakresie typowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , obsługi kadr i płac czy indywidualnie uzgodnionego kontrolingu finansowego i doradztwa księgowego.

Kategorie

Biznes,

Ekonomia,

Finanse,